Utdannet psykolog ved ISMAI – Instituto Universitário da Maia i Portugal. Psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi ved Norsk Psykologforening og Portugisisk Psykologforening. Medlem av Norsk Psykologforening (NPF), Portugisisk Psykologforening (OPP), og Affiliate Member av American Psychological Association (APA).

Min arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset Østfold, Ahus – Akershus universitetssykehus, og Sunnaas sykehus har gitt meg mye kunnskap og faglig bredde.

Å risikere

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum.
Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental.
Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert.
Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg.
Å gi uttrykk for sine ideer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt.
Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen.
Å leve er å risikere å dø.
Å håpe er å risikere fortvilelse.

Men du må risikere noe, for den største faren er å ikke risikere.
Den person som ikke risikerer, gjør ingen ting, har ingen ting
er ingen ting.
Man kan kanskje unngå lidelse og sorg, men man kan slett ikke
forandre seg, føle, vokse, elske – leve.
Lenket til sine holdninger er man en slave, man har forspilt friheten.

Bare en person som risikerer er fri.

Hugo Prather
Oversatt til norsk av Eirik J. Irgrens