Å møte indre uro eller å oppnå harmoni er en reise som preges av rytmer og nøling. Prosessen kan, ved første blikk, virke labyrintisk eller til og med vanskelig å fatte. Psykologi har en aktiv rolle i dette feltet, uten tvil i stand til å bidra til refleksjon, planlegging og bevisstgjøring av denne reisen. Reisen som består av blikk, samtaler, smil, tårer, opplevelser og liv…

To face restlessness or to achieve harmony is a path that is frequently followed with rhythms and hesitations that might, at first sight, seem labyrinthine or even difficult to perceive. Psychology has an active voice on this area, undoubtedly capable of contributing for a better consideration, planning and treading of those same paths. Paths made out of looks, talks, smiles, tears, experiences, and lives…

O encontro da nossa harmonia ou inquietude, segue muitas vezes ritmos ou direcções que à primeira vista são labirínticas ou imperceptíveis. A psicologia tem uma voz activa neste campo, podendo, sem dúvida, contribuir para a reflexão, planificação e realização desses percursos. Percursos de olhares, de conversas, de sorrisos, de lágrimas, de experiências, de vidas…