Jeg er vant til å gjennomføre klinisk undersøkelse og diagnostikk samt behandling individuelt og i gruppe. Jobber med mennesker som sliter med ulike typer psykiske lidelser og plager, bl.a. angst og depresjon, selvfølelsesproblematikk, traumer, personlighetsrelaterte vansker, livskriser, sorg og tap, stress og smerterelaterte plager.

Samtidig jobber jeg med mennesker som ønsker å få tak i sin indre ro og en bedre forståelse av seg selv.

I mitt arbeid velger jeg å bruke flere terapiretninger, bl.a. ACT (Acceptance and commitment terapi), EFT (Emosjonsfokusert terapi), CFT (Compassion fokusert terapi), MBT (Mentaliseringsbasert terapi) og MIT (Metakognitiv Interpersonlig terapi).

I møte med deg vil jeg at vi sammen finner ut hva du strever med. Med fokus på følelser i terapirommet, vil vi utforske forståelser, meninger og alternativer sammen. Jeg vil støtte deg i din personlige vekst i den form og retning du selv ønsker.

Snakker flytende norsk, portugisisk, fransk, engelsk og spansk.

  • Depresjon

  • Angst

  • Selvfølelsesproblematikk

  • Utfordringer som følge av overgrep og traumer

  • Utfordringer som følge av sorg og ulykker

  • Samlivsproblemer og livskriser

  • Fastlåste tankemønstre og fobier

  • Sterk tretthet og stressrelaterte tilstander

  • Smerterelaterte plager

  • Personlighetsrelaterte vansker